Boken
Titel: Familj i förändring

Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska
Utgiven: 200807
Antal sidor: 256

Vikt i gram: 512
ISBN10: 9157805229
ISBN13: 9789157805225
Författare:
Gunilla Maria Olsson

Förlag:
Bokförlaget Nya Doxa AB

 


Du kan beställa boken på:

Doxa

Direktlänk till boken

 
Har den kristna tron något att säga nutidsmänniskan? Den sekulära humanismen ifrågasätter skarpt kyrkans normbildande roll i samhället. Men människans behov av ett stödjande och meningsskapande livssammanhang är oomtvistat. Där kan kyrkan spela en roll.

I den här boken diskuteras frågor som rör äktenskap och familj, där kristen tradition och livssyn framträder mot bakgrund av ett samhällsklimat präglat av ökad otrygghet, inte minst bland barn och unga.