Gunilla Maria Olssons hemsida
Som yrkesverksam psykolog sedan 1980 har jag fått en hel del inblick i människors olika livsvillkor. Men ibland är det stimulerande och roligt att vidga perspektivet utanför det strikt yrkesmässiga.

Jag tillhör Katolska kyrkan och där finns en levande diskussion kring många väsentliga livsfrågor. Jag har intresserat mig speciellt för frågor som rör barn och familj. Hösten 2008 gav jag ut boken Familj i förändring.

Men jag medverkar också i såväl Katolskt Magasin som kulturtidskriften Signum, där jag skriver artiklar och recensioner.

 

Foto: Marcel van Helvoort  


Länkar till artiklar i Signum

Bokrecension av Geijerarvet, Vad vi bär med oss (Signum 3 - 2021)

Psykologi och religion, (Signum 2 - 2021)

Psykiatrins utveckling, (Signum 6 - 2020)

Bokrecension av Blueprint. Hur DNA ritar om vår psykologi (Signum 4 - 2020)

Att älska annorlunda, (Signum 8 - 2019)

Vårt behov av närhet, (Signum 4 - 2019)

Psykoterapi och känsla, (Signum 3 -2019)

Skapas känslor, bokrecension , (Signum 3 - 2019)

Det goda livet (Signum 4 - 2018)

Recension av en pappaskildring (Signum 3 - 2018)

Människan - en relationsvarelse (Signum 1 - 2018)

Klämda barn i livspusslet (Signum 8 - 2017)

Människors olikhet - en utmaning för demokratin (Signum 4 - 2017)

Tålamod med livsfrågorna (Signum 4 - 2017)

Historien om våra minsta (Signum 1 - 2017)

Institutionernas avveckling (Signum 8 - 2016)

Arbetet i det goda samhället - en vision (Signum 4 - 2016)

Bakom familjefasaden (Signum 1 - 2016)

Vem har rätt till livskvalitet (Signum 7 - 2015)

Vargen som vägvisare (Signum 5 - 2015)

Samhällskritik med kristen fond (Signum 3 - 2015)

Recension av historisk antologi om 700 års elände (Signum 8 - 2014)

Recension av Johan Heltnes debutroman (Signum 7 - 2014)

En recension av Gustav Fridolins läsvärda biografi över sin morfar (Signum 6 - 2014)


Utanförskap och människovärde (Signum 4 - 2014)

Om kärlek (Signum 1 - 2014)

Att vara ung (Signum 6 - 2013)

Utfall mot näthatet (Signum 3 - 2013)

Främlingsfientlighet (Signum 3 - 2013)

Martyrer bortom mediebilden (Signum 4 - 2013)

Äktenskapets omvandling (Signum 7 - 2012)

Reflektioner kring den nya ateismen (Signum 1 - 2012)

Diagnosticerande på gott och ont (Signum 7)

Barns rättigheter

Heliga familjen i Sveriges Radio

Barns uppväxtvillkor och de vuxnas ansvar

Behovet av känslomässig närhet

Barn och religion

Moderskap på den politiska dagordningen

Barns uppväxtvillkor och de vuxnas ansvar