PersonligtJag bor i Norduppland, närmare bestämt i en liten by som heter Götby och som ligger nära Örbyhus i Tierps kommun. Vårt hus är ett så kallat ”undantag” till en närbelägen 1700-talsgård. Jag är gift med Stig sedan 2006. Vi är båda katoliker och träffades genom vår tillhörighet till S:t Lars församling i Uppsala: www.stlars.org

Jag har inte alltid varit katolik. Jag konverterade år 2001. Dessförinnan tillhörde jag Svenska kyrkan och när jag tänker tillbaka på mitt liv, så inser jag hur mycket jag har präglats av att bo och arbeta på Stiftelsen Berget under ett antal år. Jag kan rekommendera ett besök:
www.berget.se

Det som jag presenterar här på min hemsida är texter som handlar om olika aktuella frågor, det kan vara situationen för barn och unga, men också om vår plats i samhället, arbete och socialt engagemang. Bakgrunden är den, att jag redan tidigt blev upptagen av tankar på hur viktiga våra nära relationer är. Som barn var jag nog en iakttagare, som samlade på intryck. Mina tidiga erfarenheter var avgörande för mitt senare yrkesval som psykolog. Och sedan har jag ofta reflekterat kring olika samhällsfrågor. Vad är det som ger trygghet i en snabbt föränderlig värld?

För egen del har jag lärt mig att se värdet av regelbundna men enkla vanor, och att låta tron på Gud få en naturlig plats i vardagen. Tron rymmer många paradoxer, som kan hjälpa oss att förstå det mångtydiga och motsägelsefulla i livet.

När jag fick mina tre döttrar på 1980-talet, så var denna livsinställning en självklar grund. När jag såg på mina flickor och förstod att de var olika mig och även olika varandra, då insåg jag betydelsen av att uppmuntra och stödja dem, för att var och en skulle hitta sin unika livsväg. Nu är de vuxna och jag är glad att få delta i det som händer i deras liv.

Vi lever i ett individualistiskt samhälle – på gott och ont. Fördelen är ett stort mått av frihet och valmöjligheter. Nu ligger världen öppen. Men mångfalden av möjliga livsvägar kan också vara ångestskapande. Så mitt i denna individualism behövs också sammanhang och mötesplatser. Vi måste värna om det goda samtalet.

Välkommen att läsa vad jag skriver!